Valpkurser

 

Ålder: ca 3–6 månader.

Kursinnehåll: Teori varvat med praktik. På våra valpkurser tränar vi viktig grundkunskap som syftar till att bygga upp en bra relation till din hund. Vi tränar bl.a. kontakt, följsamhet, hantering, grunderna till inkallning samt lugn och ro.
Efter varje träff får ni en sammanfattning vad ni har gått igenom för att lättare kunna träna på egen hand.
Viktigt är att valpen får en positiv upplevelse med social träning tillsammans med andra människor och hundar.